افزایش بازدید

تعداد بازدید روزانهمدت زمانقیمت
8 هزار در روزیک ماه1 میلیون تومان
5هزار در روزیک ماه600 هزار تومان
3هزار در روزیک ماه350هزار تومان

به دلیل اینکه بازدید های فیک از طریق ایپی و یا کلیک گوگلی باعث روند منفی سایت در گوگل و افت شدید سایت می شود ما فقط بازدید واقعی به صورت نیو تب ارائه میکنیم و جهت سفارش از طریق ارتباط با ما در پایین سایت اقدام فرمایید.